Velkommen til 
Skovbakken Gymnastik

Generalforsamling 2021 i Skovbakken Gymnastik
Tid: tirsdag den 21. september 2021 kl 19
Sted: afholdes i Annekset Skovvangsvej 127 

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse/ på valg er: Annie Theis, Karin Høy, Birgit Sørensen (alle er villige til genvalg)
  7. Valg af suppleant/ på valg er: Vibeke Holm (villig til genvalg)
  8. Valg af revisor/Mogens Kloster 
  9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal indsendes til formanden hentze2@stofanet.dk senest 4 dage i forvejen.

Glad motion

Velkommen til Skovbakken Gymnastik, der tilbyder hold for både voksne og børn fra 2-6 år. Vi lægger vægt på, at du både får sved på panden og har det sjovt i hyggeligt samvær med andre - alt sammen styret af vores instruktører, der sørger for at træne dig eller dit barn med stor dygtighed og højt humør. Alle vores hold træner på Skovvangskolen. 

Læs mere om hold og tilmelding på siden - eller kontakt os på skovbakkengymnastik@yahoo.dk, hvis du gerne vil høre mere.

Følg med 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X