Generalforsamling 2020

Det er blevet tid til generalforsamling for Skovbakken Gymnastik.

Tid: torsdag d. 30. januar 2020 kl 19.15
Sted: Fritidscentret Skovvang, Skovvangsvej 127
Tilmelding: hentze2@stofanet.dk

Dagsorden
* Valg af dirigent
* Formandens beretning
* Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år til godkendelse
* Fastsættelse af kontingent
* Behandling af indkomne forslag
* Valg af bestyrelse / på valg er: Lone Hentze og Karen Rohde Kristensren (begge er villige til genvalg)
* Valg af suppleant / på valg er: Vibeke Holm (villig til genvalg)
* Valg til revisor / Mogens Kloster
* Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal indsendes til formanden på email: hentze2@stofanet.dk senest 4 dage i forvejen.
Følg med 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X